U hebt een speciaal statuut (diplomaat,…) en geen INSZ (rijksregisternummer)? U vraagt zich af of u recht hebt op dienstencheques en hoe dat juist in zijn werk gaat?

In dit artikel nemen wij enkele speciale statuten en leggen we uit hoe u juist te werk moet gaan.
U hebt geen INSZ nummer maar u bent wel houder van een diplomatieke of consulaire identiteitskaart of u bent een personeelslid bent van SHAPE of van de NAVO? Volg de stappen hieronder:

Om te beginnen, wat is een INSZ-nummer?

Een INSZ-nummer, ook het rijksregisternummer genoemd, is het unieke identificatienummer van de Belgische Sociale Zekerheid. Dit nummer wordt toegekend aan elke fysieke persoon die ingeschreven is in het bevolkings- en vreemdelingenregister van de gemeenten, in de registers van de diplomatische afvaardigingen en de consulaten in het buitenland, alsook in de wachtregisters van de gemeenten waar de vreemdelingen worden ingeschreven die verklaren vluchteling te zijn of die vragen erkend te worden als vluchteling.

Het nummer is terug te vinden op de SIS-kaart en de (elektronische) identiteitskaart, alsook op verschillende andere documenten zoals uw fiscale attesten, uw kleefbriefje van de mutualiteit, enzovoort.

houder van een diplomatieke of consulaire identiteitskaart

U hebt een diplomatieke identiteitskaart (geel),
cijaune
U hebt een consulaire identiteitskaart (groen),ci2vert

u kan zich als gebruiker zonder INSZ voor dienstencheques inschrijven.
Om u in te schrijven verzoeken wij u volgende documenten op te sturen :

– het inschrijvingsformulier volledig en correct ingevuld
– een recto/verso fotokopie van uw diplomatieke of consulaire identiteitskaart,
– een attest van verblijfplaats in België, als het adres niet vermeld staat op de identiteitskaart. Om dit te verkrijgen gelieve contact op te nemen met de Directie Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Dit kan u best doen:

– per fax naar 02 547 54 96
– per mail naar brussel-dienstencheques.svc.be@sodexo.com,
– of per gewone post naar : Sodexo Cel dienstencheques – Pleinlaan 15 – 1050 Brussel

Houder van de groene identiteitskaart van de SHAPE of de identiteitskaart van de NAVO

voorbeeld van de groene identiteitskaart van de SHAPE :

ci3shape
(het voorbeeld van de identiteitskaart van de NAVO is niet beschikbaar),

kan zich inschrijven als gebruiker van dienstencheques zonder INSZ.
Om u in te schrijven verzoeken wij u volgende documenten op te sturen :

– het inschrijvingsformulier volledig en correct ingevuld,
– een recto/verso fotokopie van uw SHAPE of NAVO identiteitskaart,
– een attest van verblijfplaats in België, dat afgeleverd wordt door de federale politie van de Shape of door de Dienst Voorrechten en Immuniteiten van de NAVO.

Dit kan u best doen:

– per fax naar 02 547 54 96,
– per mail naar brussel-dienstencheques.svc.be@sodexo.com,
– of per gewone post naar : Sodexo Cel dienstencheques – Pleinlaan 15 – 1050 Brussel

 

Na dit, schrijf u in bij Pootsy en maak het u gemakkelijk!

Weet je nog niet wat Pootsy is? Bekijk dit filmpje of download de App, beschikbaar op iOS en Android.

Voor meer tips & tricks, volg ons op Facebook en Instagram en bekijk de andere artikels van onze blog.